Heropstart competitie ( update 14/11/2020 )

U kunt het document hieromtrent hier downloaden .

 

Gezamenlijk persbericht van Interfreight Antwerp, Modal Charleroi, Jaraco LVL, Saturnus Michelbeke
en Hermes Rekkenshop Oostende.

Op woensdag 28/10 jl. in een vergadering met 8 ligaclubs, uitgezonderd Asterix Avo, en in
aanwezigheid van de bondsvoorzitter en de nationale competitieleider lanceerden we het voorstel
om voor de damesliga de pauzeknop in te duwen tot minstens de eerste helft van december. Op dat
moment een evaluatie te maken van de algemene gezondheidstoestand en bij een voldoende
afname van de verspreiding van het Covid 19-virus een eventuele heropstart te plannen met
alternatieve competitie- en bekerformule.

Ons voorstel biedt meer en langere zekerheid, minder kosten, een kleinere tijdspanne om
wedstrijden in af te werken, minder en haalbare organisatie, meer mogelijkheden op inkomsten,
meer ruimte voor verplaatsing van uitgestelde wedstrijden, meer flexibiliteit en meer zekerheid op
het afwerken van de competitie.


Wij denken tevens dat onze voorgestelde formule, die uitgaat van tornooivormen, eveneens een
alternatief zou kunnen bieden voor de overige lagere reeksen in het volleybal. Ook in deze lagere
reeksen hebben de clubs nood aan de in de vorige alinea aangehaalde noden.
De doelstelling van ons voorstel is om in deze grootste crisis sinds WOII zo rationeel mogelijk om te
gaan met het sportieve, het commerciële, het financiële, het organisatorische en het
maatschappelijke belang van onze sport voor ogen.


We zijn er ons van bewust en delen de mening dat iedere club liefst gisteren opnieuw zou opstarten
en niet liever heeft dan dat er een normale competitie en beker kan afgewerkt worden en sportief
een zo goed mogelijk seizoen heeft, want dat is waar alle clubbestuurders, de speelsters en spelers,
de staff, de sponsors, de vele vrijwilligers, de supporters het dag in en dag uit en al jarenlang het
allemaal voor doen.


Gezien de huidige toestand is dit echter onmogelijk. Dat is jammer genoeg een realiteit.
Wij vinden het maatschappelijk, economisch en qua solidariteit not done om t.o.v. de maatschappij,
de vele bedrijven, de winkels en tevens onze speelsers en staff onverantwoord in onze contactsport
wedstrijden op dit moment te spelen. Alle niet-essentiële contactberoepen moeten hun activiteiten
stopzetten en dan zouden wij ons als volleybalwereld hierboven stellen. We vinden het met ons allen
de mooiste sport die er bestaat, maar deze arrogantie is ons vreemd. In de psychologie is er de term
modelling. Dat betekent dat mensen leren door te observeren en gedrag zullen overnemen. Wij
denken dat, wij als clubs spelend op het hoogste niveau in onze sport het goede voorbeeld moeten
geven. Aan alle ander clubs, maar ook aan de maatschappij.


Wij roepen dan ook op om binnen de liga en de federatie solidariteit te betonen en ons te voegen bij
team Belgium. Samen met 11 miljoen Belgen gaan we de strijd aan tegen COVID-19. Vanaf het
moment dat het terug verantwoord is, zullen we alle volleyballiefhebbers spetterend spektakel
proberen aan te bieden in een veilige omgeving voor onze supporters, speelsters, staff, vrijwilligers
en sponsors.

#Letstaysafe

Interfreight Antwerp,
Modal Charleroi,
Jaraco LVL,
Saturnus Michelbeke
Hermes Rekkenshop Oostende

 

 

Beste sponsors en vrienden die onze club genegen zijn,

Corona heeft het hele land lamgelegd. We hopen dat uw bedrijf en uw gezin er niet onder geleden hebben.

Wij hebben al verschillende activiteiten afgelast sinds die zwarte 13° maart.

Onze ploegvoorstelling die altijd veel bijval kent is  jammer genoeg ook niet kunnen doorgaan.

Ook nu kunnen wij onze herfstdiner niet laten doorgaan. Deze wordt verplaatst naar een later datum

HERFSTDINER025x

 

Tot onze spijt zijn we genoodzaakt om ook onze jaarlijkse quiz NIET te laten doorgaan.

quiz05x

 

 Update corona !

 

Protocol bij wedstrijden door coronacrisis

POC_Nieuwsbrief_11.pdf

 

 De competitie is er bijna!

De start van het seizoen komt steeds dichter en iedereen kijkt daar reikhalzend naar uit. In deze nieuwsbrief geven een herwerkte versie van het protocol met betrekking tot de organisatie van wedstrijden en zoomen we in op het protocol bij een positief geval.
 

Heropstart in september en oktober: oefenwedstrijden en competitie


Samen met onze collega's van Volley Belgium en FVWB werden de protocols herbeken en maakten we een uniform protocol voor alle 6-6 wedstrijden en ons bestaande U13 en U11 (3-3) protocol.

Hierin wordt stap per stap uitgelegd hoe een wedstrijdorganisatie vanaf het binnenkomen in de sportzaal tem de afsluiting van de wedstrijd zal verlopen.

Uiteraard dient u naast deze richtlijnen rekening te houden met de richtlijnen die op lokaal niveau van toepassing zijn. Supporters zijn dus toegestaan maar mits opvolging van de lokale richtlijn.

Wat met een positief geval?


Afgelopen periode kwamen er veel vragen naar boven met wat te doen met een positief geval in de club en welke gevolgen dit met zich meebrengt. Daarom werd er een protocol opgesteld voor de verschillende personen binnen en rond een team.

unnamed 2 unnamed 3 unnamed 4

unnamed 5 unnamed 6

 

 

 

unnamed unnamed 1

Subcategorieën